ENGAGEMANG 2018-03-20T08:36:24+00:00

Bra Arkiv vill sprida kunskap om och medverka till att utveckla hanteringen av verksamhetsinformation.

ikoner oga ora hand hjarta

Uppbyggnad pågår

Tillsammans med Xenter i Botkyrka arbetar jag på en ansökan till YH-myndigheten för att kunna starta en utbildning för digitala informationsförvaltare/registratorer hösten 2019. Det finns ingen sammanhållen kvalificerad utbildning som täcker det en nutida registrator förväntas kunna och yrket som sådant är relativt okänt.

Det behövs digitala administratörer i vår digitala verklighet.

Katharina Prager, VD

Bra Arkiv, Katharina Prager, 070-373 69 82, info@braarkiv.se, Stockholm

LinkedIn  Linkedin symbol  Facebook symbol  Facebook