OM & KONTAKT 2017-02-17T12:04:28+00:00

Stor förändring på Bra Arkiv ger plats för utveckling och hjärtefrågor.

ikoner i @ mobiltelefon hjarta

Bra Arkiv har nyligen gjort en stor omstrukturering, som hänger samman med en förändrad arena för arkivkonsulter. Den liknar alltmer bemanningsbranschen och min intention har aldrig varit att driva ett bemanningsföretag. Arkivarier och registratorer har viktiga demokratiska funktioner och min önskan är att organisationer och myndigheter istället tillsätter dessa tjänster med engagerade medarbetare som arbetar långsiktigt.

Därför har jag startat solo på en ny resa, där jag blir mer snabbfotad och kan arbeta mer fokuserat som specialist med pågående projekt och gärna även med nya kunder. Denna omstrukturering betyder också att jag frigör mer tid till andra hjärtefrågor, både i och utanför arkivboxen.

En del av branschens utveckling

Arkivhantering är en form av värdetransport över tid och rum, som jag ser det, där lastningen och rutterna påverkar nutiden och framtiden. Min roll är att stötta nuvarande och kommande kunder, genom att skapa styrdokument, rutiner och annat som behövs för säkra värdetransporter och genom att utbilda i stort och smått.

Branschen behöver ständigt utvecklas och det vill jag påverka och arbeta med.

  • Jag vill utveckla våra sätt att skapa, lagra och förflytta arkivens värden.
  • Jag vill påverka det dagliga arbetet hos företag och myndigheter så att medarbetarna ser sin del i större helheter och får möjlighet att arbeta kreativt och fokuserat.
  • Jag vill använda ny teknik och ifrågasätta gamla sanningar.

Vad kan jag göra för dig? Jag erbjuder tjänster för att säkra och effektivisera informationsflödet i stora och små organisationer. Jag kan hjälpa till så att ni hittar det ni söker, förstår vad som måste sparas och hur ni säkerställer det för framtiden. Jag finns här för dig som vill ha ett eget bra arkiv.
Kolla in Bra Arkivs tjänster eller ring mig på 070-373 69 82 så tänker vi tillsammans.

Katharina Prager

Bra Arkiv, org nr 556673-3423
Katharina Prager
070-373 69 82
katharina.prager@braarkiv.se
Stockholm

Jag har arbetat som arkivarie sedan år 1994 och har erfarenhet från de flesta aspekter av arkiv- och dokumenthantering. Dessutom författare till flera böcker inom arkivområdet, van utbildare och har arbetat med processkartläggning och systeminförande både inom statliga och kommunala organisationer. Jag har även stor praktisk erfarenhet av registrering och arkivering.

Bra Arkiv, Katharina Prager, 070-373 69 82, info@braarkiv.se, Stockholm

LinkedIn  Linkedin symbol  Facebook symbol  Facebook