TJÄNSTER 2018-03-20T08:27:54+00:00

Bra Arkiv erbjuder tjänster för att säkra och effektivisera informationsflödet i stora och små organisationer.

ikoner spindelvav diamant fragetecken

På Bra Arkiv hittar du en driven och visionär arkivarie med över 20 års erfarenhet av den komplexa nischen arkiv- och dokumenthantering. Jag kan hjälpa till så att ni hittar det ni söker, förstår vad som måste sparas och hur ni säkerställer det för framtiden. Jag finns här för den som vill ha ett eget bra arkiv. Tillsammans gör vi det papperslösa kontoret verkligt.

Jag kan skapa styrdokument och ordning och reda

Se mig som en kartritare för era informationsflöden. Genom att utgå från era processer och andra förutsättningar tar vi fram den typ av styrning och sökbarhet som just er organisation behöver för att få största möjliga utväxling av era informationstillgångar, både nu och i framtiden.

Jag kan projektleda förstudier och genomföranden

Med min långa och breda erfarenhet av att planera och driva uppdrag samt att arbetsleda både egna och andras anställda är jag en resurs att räkna med i de krångligaste projekten. Jag är duktig på att avgränsa och är pragmatisk utan att förlora arkivens unika värden.

Jag kan stötta dig om är arkivansvarig eller arkivarie

Behöver du någon att ringa vid knepiga sekretessprövningar? Vill du ha hjälp med att skriva en gallringsframställan? Ska arkivredovisningen uppdateras inför Riksarkivets inspektion? Eller behöver du någon som kan se över era arbetssätt inom arkiv och registratur? Jag kan vara ditt stöd i, det ofta ganska ensamma, arbetet med arkivfrågorna.

Jag kan utbilda i både teori och praktik

I snart 20 år har informationsinsatser och utbildning varit viktiga beståndsdelar i mina uppdrag. Jag har även genomfört en stor mängd kurser, talat vid konferenser och skrivit flera böcker i ämnet. Jag har fördjupade kunskaper och erfarenheter från många olika verksamheter som jag gärna delar med mig av. Hör av dig för en skräddarsydd utbildning!

På gång just nu

  • Utbildning av arkivorganisationen inom Telge-koncernen.
  • Utveckla diarieföringen på Försäkringskassan.
  • Digitalisera Stadsholmens ritningsarkiv.

Bra Arkiv har

  • Funnits sedan november 1999.
  • Hjälpt 234 kunder (31 % kommunala, 31 % privata, 38 % statliga).
  • Genomfört 745 uppdrag.
  • Hållit i 110 kurser/utbildningar.
  • Haft 30 medarbetare.

Bra Arkiv, Katharina Prager, 070-373 69 82, info@braarkiv.se, Stockholm

LinkedIn  Linkedin symbol  Facebook symbol  Facebook